Loading

W naszym serwisie używamy plików “cookies” (ciasteczka) – małych, tekstowych plików, które zapisywane są na Twoim użądzeniu i pomagają naszej stronie w dostarczeniu lepszych odczuć. Zasadniczo, “cookies” służą zapamiętaniu preferencji użytkownika, zawartości koszyka, a także umożliwić anonimowe zbieranie informacji przez zewnętrzne aplikacje, np. Google Analytics.  Zgodnie ze swoim przeznaczeniem, “cookies” uczynią Twoje przeglądanie naszego serwisu lepszym. Możliwe, że jednak wolałbyś wyłączyć obsługę “cookies” na tej i innych stronach. Najlepszym sposobem na to jest ustawienie odpowiednich preferencji w Twojej przeglądarce. Proponujemy zapoznać się z pomocą dołączoną do Twojej przeglądarki lub odwiedzenie strony the About Cookies website, która oferuje wskazówki dla wszystkich nowoczesnych przeglądarek.

Chociaż chętnie byśmy tego nie robili ale w celu realizacji Państwa zamówień zmuszeni jesteśmy gromadzić, a nawet przetwarzać Państwa dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne i odbywa się w momencie złożenia zamówienia i/lub założenia konta w naszym sklepie. Dane osobowe przypisane do konta użytkownika możecie Państwo samodzielnie edytować, a także poprosić o ich udostępnienie lub usunięcie. Podobnie dane osobowe przesłane do nas bez założenia konta możemy Państwu na żądanie udostępnić, a także je usunąć z archiwum.

Przywiązujemy szczególną uwagę do ochrony danych osobowych. Serwis działa na serwerach w profesjonalnej i bezpiecznej serwerowni czołowego dostawcy usług internetowych w Polsce, która spełnia wszelkie wymagania GIODO związane z przetwarzaniem danych osobowych. Nie będziemy udostępniać ani sprzedawać Państwa danych, możemy jednak je przekazać operatorom logistycznym, kurierom i operatorom płatności internetowych – jeśli konieczne jest to do realizacji zamówienia lub organom administracyjnym.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Visionaire z siedzibą w Opolu, przy ul. Kośnego 36/2.

Podsumowując, zgodnie z rozporządzeniem RODO, macie Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do Danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Firmy potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Jeśli posiadacie Państwo konto w serwisie to aby uzyskać dostęp do danych osobowych wystarczy się zalogować. Jeśli nie macie Państwo konta w naszym serwisie to na żądanie udostępnimy kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

2. sprostowania Danych osobowych – mają Państwo możliwość sprostowania Danych osobowych po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3. usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”) – mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych – w takim przypadku wskażemy na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone, tylko i wyłącznie do określonych celów,

5. przenoszenia Danych osobowych – pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez nas oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

6. sprzeciwu – w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na nas może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być informacje o użytkownikach serwisu, dotyczące danej ich wizyty w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.

Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach ani za treści tam się znajdujące.

Właścicielem serwisu jest firma Olejarnia z siedzibą przy ul. Leśnej 22, Brzezinki, 55-230 Jelcz-Laskowice, a operatorem serwisu jest firma Visionaire z siedzibą w Opolu przy ul. Kośnego 36/2, 45-056 Opole.

Jeśli mimo wszystko nie chcecie Państwo podawać swoich danych, a chcielibyście zamówić nasze oleje – zapraszamy abyście zamówili je telefonicznie i odebrali samodzielnie płacąc gotówką przy odbiorze.